Common Slovensko

Neděle 8.6

A – Sál 1 B – Sál 3
15:00
Přestávka
10
W1
20
Přechod na Linux
30
Lukáš Jelínek, Evžen Kučera
40
AIKEN s.r.o., Aegis s.r.o.
50

16:00

10

20

30

40
Přestávka
50
W2
17:00
WebSphere Liberty
10
Aleš Petr
20
IBM CZ
30

40

50

18:00
pondělí 9.6

A – Sál 1 B – Sál 2
08:00 Příchod, registrace
10

20

30

40

50

09:00 Uvítání – Igor Novotný, Dag Ulehla, Martin Janeček
10 1
20 POWER 8 Announcement
30 Miroslav Iwachow
40 IBM CZ
50

10:00 Přestávka
10 2
20 POWER8 Announcement Deep Dive
30 Milan Král
40 IBM CZ
50

11:00 Přestávka
10 3
20 IBM Flash Storage
30 Rudolf Hruška IBM (30mim)
40 IBM Storwize V7000 a SVC
50 Ondřej Potužák IBM (30min)
12:00 Oběd
10

20

30

40

50

13:00 4 5
10 Novinky v oblasti IBM i - proverit delku prezentace Výuka OOP, metodika Architecture First
20 Miroslav Iwachow Rudolf Pecinovský
30 IBM STG VŠE Praha
40

50 Přestávka Přestávka
14:00 6 7
10 IBM Power - Najnovšie manažovacie nástroje On line Audit Journal Entry (AJEMON) and History Log (HSTLMON) monitor Client
20 Martin Nemeček for Server i (i5/OS, AS/400) for QRADAR, ArcSight and another monitoring systems
30 IBM SK Milan Kalabis
40
IBM CZ
50 Přestávka - občerstvení Přestávka – občerstvení
15:00

10 8 9
20 Migrace aplikačního prostředí do iASP a implementace Geographic mirroringu Web enablement
30 Michal Řehák, Radim Marek Aleš Petr
40 IBM CZ, KB a.s. IBM CZ
50

16:00 Přestávka Přestávka
10 10 11
20 LPAR2RRD - monitoring of IBM Power Systems JavaFX
30 Pavel Hampl Rudolf Pecinovský
40 XORUX s.r.o. VŠE Praha
50

17:00 Přestávka - občerstvení
10

20 12
30 What Can Power Do That Intel Can’t? Prezentace IBM Competitive Project Office
40 Radim Kalina
50 Avnet Technology Solutions Power product manager
18:00
úterý 10.6

A – Sál 1 B – Sál 2
10:00 13 14
10 Open Source - nedílná součást IT transformace Použití Qshell na system I
20 Servodata (2x 30min) Pavel Hampl, Milan Kalabis
30
XORUX s.r.o., IBM
40

50 Přestávka Přestávka
11:00 15 16
10 IBM Pure Data for Analytics (Netezza) Keep your data in *DTAARA secret
20 Michal Gurtner Milan Kalabis, Vladimír Župka
30 IBM CZ IBM CZ
40

50 Přestávka – občerstvení Přestávka – občerstvení
12:00

10 17 - 45 min 18
20 Správa mobilních zařízení (MDM) během pár minut - SaaS řešení Enforcive - nejlepsi hlidac
30 Vitrualizace storage infrastrutury Rostislav Schořík
40 Ctirad Navratil a Ctibor Duda Crede Experto
50 IBM SWG
13:00 Oběd Oběd
10

20

30

40

50

14:00 UKONČENÍ KONFERENCE