Common Slovensko

Poznačte si do kalendárov termín Najväčšej IBM i a IBM Power Systems konferencie v Európe.

 

 

2016 Common Europe Congress
in partnership with Data3
June 12-14, 2016
Marriott Courtyard Hotel
Stockholm, Sweden

 

 

Common Europe je najväčšia IBM Power Systems komunita v Európe, ktorá zastupuje tisíce IT profesionálov. Pripravovaná konferencia bude "vlajkovou loďou" školiacich udalostí združujúcich odborníkov a účastníkov, ktorí využívajú IBM i, IBM Power Systems, AIX a Linux technológie. Budete sa môcť školiť priamo od na slovo vzatých odborníkov, zdieľať a vymieňať si poznatky so svojimi rovesníkmi, alebo spojiť sa s podobne zmýšľajúcimi kolegami.


Účastníci kongresu sa môžu zúčastniť na nasledujúcich prednáškach, na ktorých budú hovoriť najlepší rečníci z oblasti:


    infraštruktúra
    správa systémov
    Vývoj aplikácií #1 (RPG, SQL, DB2)
    Vývoj aplikácií #2 (RPG, SQL, DB2)
    IT architektúry
    Metodika a testovanie
    AIX / LINUX a Open Source

    Zoznam aktuálnych rečníkov nájdete tu.

 

Registrujte sa včas a získajte najlepšiu cenu!

Účastníci, ktorí sa zaregistrujú do 18. apríla, ušetria 1000kr (SEK) z bežnej ceny registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa uvítaciu a spoločné večere v nedeľu, pondelok a utorok, účasť na konferencii a jedlo a občerstvenie počas prednášok.

 


Facebook

Linked-In

 

Common Europe
BPM 375084
34 Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
www.comeur.org
Email: office@comeur.org