Common Slovensko

O nás

Common Slovensko je združením užívateľov počítačov strednej triedy IBM i5, iSeries, resp. IBM AS/400. Členom združenia môže byť právnická alebo fyzická osoba. Združenie Common Slovensko je samostatnou právnickou osobou, neziskovou organizáciou v zmysle zákona o združovaní občanov č. 83/90 Zb., v znení neskorších predpisov. Na čele združenia je výbor v tomto zložení:

Poslaním združenia je:

  • podporovať a rozširovať využitie informačných technológií
  • poskytovať členom nezávislé fórum na výmenu informácií
  • poskytovať členom rozšírené možnosti vzdelávania a školenia
  • zastupovať členov v jednaní s partnermi (predovšetkým IBM) pri presadzovaní ich záujmov
  • spolupracovať s podobne zameranými organizáciami
  • ovplyvňovať medzinárodné štandardy v záujme svojich členov
  • reprezentovať členov v spoločnosti Common Europe

Stanovy združenia Common Slovensko (PDF 103 kB)
Prihláška do Common Slovensko (PDF 148 kB)